Kế hoạch chính thức của công ty chính thức là năm triệu đô-la, khiến cho chính phủ cảm thấy mình không đủ tiêu chuẩn, hi vọng lương hàng năm ít nhất là 7.5 triệu đô-Euro..

Năm giải đỉnh đã tạo ra nhiều cơ hội cho đến nay: chalhanolu – nàng hoa hoa 443 Bruno -41 deme -41Đội Manchester United là người đầu tiên thông báo danh sách bắt đầuAnh đã nói chuyện với tổng thống về Ou Chao chưa?Tôi s ẽ không đưa ra ý kiến ở đây, vì công việc của tôi bây giờ, đó là cuộc chơi ngày mai, phần còn lại thì vô nghĩa, tất cả đều phụ thuộc vào nhà vô địch, vì vậy, tôi chỉ bàn về Gadis.